Baza wiedzy

EKO BUS PETYCJE BAZA WIEDZY BAZA EKOGRUP

Poniżej znajdują się materiały niezbędne dla ekowolontariuszy i opiekunów ekowolontariatu, dotyczące zakładania i prowadzenia szkolnych grup ekowolontariackich. Staraliśmy się, aby wszystkie materiały miały formę edytowalną, by każdy ekowolontariusz i opiekun ekowolontariatu mógł łatwo dostosować materiały do swoich potrzeb

Materiały edukacyjne

– baza mediów lubuskich do wykorzystania podczas akcji i kampanii