KONSULTACJE

W sobotę, 18 kwietnia 2021 odbyły się Konsultacje MRK dot. Szczytu Przywódców w sprawie klimatu z Joe Bidenem, w których wzięli udział zarówno przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, grup, stowarzyszeń oraz indywidualni aktywiści i aktywistki.

My również wzięliśmy czynny udział w tych konsultacjach i wspólnie z Młodzieżową Radą Klimatyczną i innymi uczestnikami wypracowaliśmy wnioski i sugestie w sprawie klimatu, które trafiły do kancelarii Prezydenta RP (https://tinyurl.com/konsultacjeMRK-podsumowanie).

Poniżej prezentujemy ustalone postulaty.