Laureaci konkursu

O PROJEKCIE O KONKURSIE LAUREACI KONKURSU GALA EKOPoznajcie Laureatów naszego Konkursu na „Eko Pozytywnie Zakręconych” w województwie lubuskim! Walczą oni o czystą Ziemię, zdrowe powietrze i wodę, ochronę naszego klimatu i to dzięki tym grupom, działającym w szkzołach, kwestie ekologiczne są podejmowane w naszym województwie.


  1. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu

Szkoła, dla której wygrywanie konkursów ekologicznych to dziecinna igraszka. Podopieczni szkoły to laureaci konkursu plastycznego „Praca leśnika w moich oczach” odbywającego się w czasie pandemii; zwycięzcy „Olimpiady ekologicznej” organizowanej dla szkół z Gorzowa Wielkopolskiego i powiatu gorzowskiego; zwycięzcy „Gminnego konkursu przyrodniczego” składającego się z pięciu etapów: rozwiązanie testu dotyczącego lasu, jego mieszkańców i gwary myśliwskiej, rozpoznanie gatunków drzew po liściach, rozpoznanie gatunków drzew po owocach, zaprezentowanie plakatu propagującego ochronę lasów, ułożenie hasła dotyczącego lasów Nadleśnictwa Bogdaniec; wice-zwycięzcy „Międzygminnego turnieju przyrodniczego” w Ściechowie oraz laureaci regionalnego turnieju „Żywioły Lasu”. Jednak udział w konkursach to nie jedyne działania ekologiczne, które można napotkać w szkole, bowiem aktywnie włącza się ona w akcje dotyczące sprzątania ziemi, segregacji odpadów, zbierania nakrętek, które oddawane są na cele charytatywne.  1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ciecerzycach, powiat gorzowskiego

Nawet w czasie zmożonych obostrzeń szkoła ta prowadziła ekologiczne działania – uczniowie uczestniczyli bowiem w warsztatach „Ekologia w okresie pandemii”, podczas których nabyli dobre praktyki dotyczące zmniejszenia liczby odpadów domowych, sposobu segregacji śmieci oraz poprawnych ekologicznych postaw ucznia.  Szkoła ta była również inicjatorem konkursu fotograficznego o tematyce przyrodniczej „Blisko Przyrody” oraz organizatorem igrzysk „Czerwcowy Boom Rowerowy” podczas których uczniowie w celu propagowania zdrowego i aktywnego stylu życia oraz kształtowania przyjaznego stosunku do środowiska naturalnego przejechali (zgodnie ze swoją ulubioną aktywnością ruchową) łącznie 1775 km. Uczniowie brali również udział w akcjach ekologiczno-edukacyjnych „Młodzież Zapobiega Pożarom” i „NIE dla Czadu”.  1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku, powiat zielonogórski

Szkoła, której jednym z głównych priorytetów jest wykreowanie placówki, jako lokalnego centrum edukacji ekologicznej. Od wielu lat prowadzi na szeroką skale działania ekologiczne, zachęcając przy tym do udziału lokalną społeczność. W ramach wieloletniej akcji szkoła współorganizowała ekofestyn  „Dzień Czystej Wody”, podczas którego oprócz przygotowanych ekoatrakcji (miasteczko zdrowia, ekopogadanka, plener malarski, konkursy, piosenki, zabawy) odbywały się również sympozja popularno-naukowe m.in. „Nie ma wody – nie ma nas”, „Czysty las to nasz świat”. Szkoła, również wzięła udział w audycji na antenie Radia Zachód pt. „ A ty, czujesz klimat?”. W czasie trwania programu opowiadano m.in. o pomysłach uczniów na zażegnanie kryzysu klimatycznego. Trwale zapisanym wydarzeniem w kalendarzu imprez szkoły z Czerwieńska jest akcja „Sadzenie drzew nad zalewem”, której ostatnia edycja odbyła się pod hasłem „Jedno dziecko – jedno drzewo”. Posadzono wówczas 95 sadzonek klona jawora i urządzono „Ptasią stołówkę” powstałą z karmników wykonanych przez rodziców.  Ponadto, szkoła zaangażowana jest w szeroko pojęty wolontariat i jest członkiem klubu UNESCO.  1. Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp.

Od kilku lat szkoła jest uczestnikiem projektu “Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” którego nierozerwalną częścią jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna i to w wymiarze światowym. W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej szkoła uczestniczyła w akcji „Przyszłość Świata Zależy Od Nas” podczas której wiodącym tematem okazała się woda. Ponadto, co roku szkoła uczestniczy w akcji sprzątania świata i sprząta różne zakątki często oddalone od placówki. Dodatkowo, stale kładzie nacisk na naukę segregacji odpadów i nastawienia na odpowiedzialną konsumpcję, uczy o recyklingu i ponownym wykorzystaniu produktów, oraz o czerpaniu z natury i urokach przebywania na jej łonie. W szkole organizowane są szkolne turnieje ekologiczne oraz grywalizację o zasięgu wojewódzkim m.in. turniej międzyszkolny „Woda i My”.  Dodatkowo szkoła bierze udział w konkursach zewnętrznych z zakresu edukacji globalnej w tym ekologicznej. W ramach wolontariatu uczniowie niejednokrotnie odwiedzali  seniorów w Domach Seniora oraz w Domu Dziennego Pobytu, prezentując tam przedstawienia, również te o tematyce ekologicznej. Szkoła systematycznie prowadzi zbiórkę: baterii, puszek. makulatury i nakrętek, a we wrześniu i w październiku akcję Kasztanobranie.  1. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie, powiat krośnieńsko-odrzański

Szkoła z wieloletnim i bogatym doświadczeniem ekologicznym. Przez 18 lat była organizatorem akcji „Skowronki”, której tematyka działań dostosowywała się do aktualnych trendów proekologicznych m.in. odnawialne źródła energii, gatunki zwierząt zagrożonych. W  ramach akcji „Skowronki” co roku powstawały rozmaite rzeczy – od albumów po niezwykłe przedmioty z recyklingu – ekologiczne torby, biżuteria, zabawki, instrumenty muzyczne. Można śmiało powiedzieć, że zmieniały się dzieci, nauczyciele, dyrektorzy, a „Skowronki” przez wiele lat tkwiły w kalendarzu imprez szkolnych. Jednak „Skowronki” to nie wszystko.. Uczniowie ze szkoły brali udział w  projekcie konkursowym Biebrzańskiego Parku Narodowego  „Łosie na szosie” i nakręcili filmik zwracający uwagę na ochronę łosi, które giną próbując przedostać się na drugą stronę ruchliwych dróg. Ponadto, szkoła łączy ekologię z działaniami charytatywnymi. We wrześniu w ramach akcji „Sprzątanie świata 2020”zebrano plastikowe nakrętki, które później zostały przekazane na szczytny cel. Szkoła uczestniczyła również w akcji „Kwiaty za elektrograty”, podczas której wymieniono stary sprzęt elektroniczny na wrzosy, które zasiliły przyszkolne miejsca przyjazne pszczołom.  1. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Lubsku

Szkoła położona na obrzeżu miasta, niedaleko pól i lasu ma idealne warunki do tego, aby podczas swoich codziennych lekcji łączyć dany przedmiot z ekologią. I tak podczas techniki powstają przepiękne „Jesienne pejzaże z darów natury”, a zajęcia z kreatywności ukazują ekologię i piękno przyrody.  Aby, jeszcze bardziej podkreślić walory przyrodnicze, szkoła w ramach akcji „BE ECO” posadziła w bliskim otoczeniu 56 roślin, które nie tylko dodawały kolorytu terenom, ale stały się miejscem przyjaznym dla wielu owadów i zwierząt.  Szkoła również jest laureatem w wielu konkursach ekologicznych m.in. w okręgowym konkursie ekologiczno-wędkarskim, gdzie podopieczni szkoły zajęli pierwsze miejsce lub w rejonowym konkursie recytatorskim „Las w prosie i poezji”, podczas którego uczestnicy zostali wyróżnieni. W szkole organizowane ponadto liczne zbiórki, zarówno żywności dla zwierząt jak i baterii, nakrętek , które przeznaczane są na cele charytatywne. Szkoła corocznie uczestniczy w obchodach Dnia Ziemi i Sprzątania Świata.  1. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Skwierzynie, powiat międzyrzecki

Szkoła do której uczęszczają laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego Eko-Planeta, mającego na celu upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i przyrodzie Polski. W ciągu ostatnich dwóch lat szkoła zebrała na swoim koncie wiele projektów edukacyjnych polegających na zwiększeniu świadomości uczniów i wiedzy w zakresie ekologii. Należą do nich m.in. „Ziemia mój dom” projekt dotyczący zasad i korzyści wynikających z segregacji odpadów i ich przetwarzania; „Nie dla SMOGU” kampania społeczna informująca o niekorzystnym dla środowiska i powietrza wpływie smogu; oraz „Dzień drzewa” akcja upowszechniająca wiedzę uczniów na temat roli drzewa w środowisku oraz ochrony drzew. Szkoła prowadzi również coroczne słuchowisko z okazji dnia Ziemi, w tym roku temat akcji „Segregujesz – zyskujesz!” był poświęcony segregacji odpadów. Dodatkowo, szkoła organizuje dla swoich uczniów konkursy edukacyjno-plastyczno-ekologiczne. Jednym z takich konkursów było stworzenie przez uczniów „Eko zakładki do książki”. Prócz przesłanek artystycznych konkurs ten miał na celu propagowanie idei ekologicznych. Szkoła od wielu lat prowadzi zbiórkę zakrętek i w ramach akcji „Zbieramy i pomagamy” oddaje uzbierane kartony nakrętek na konkretne cele charytatywne.  1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Kisielinie, Zielona Góra

W szkole działa aktywny klub „Małych Odkrywców, Wynalazców, Artystów”, który bardzo chętnie organizuje, uczestniczy i włącza się w różnego rodzaju akcje m.in. ekologiczne. Jednym z takich wydarzeń jest „Noc Biologów”, w trakcie którego Mali Odkrywcy zapoznali się z rolą roślin w przyrodzie i dla człowieka. Klub, jednak to nie wszystko, ponieważ szkoła również edukuje ekologicznie m.in. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi w szkole zorganizowano pokaz mody ekologicznej, podczas którego uczniowie zaprezentowali stroje na różne okazje wykonane z odpadów. Stworzyli też prace plastyczne „Moja Ziemia – Mój Świat” oraz „Rymowanki Ekologiczne o Ziemi”. W szkole organizowane są również turnieje ekologiczne, których przebieg podzielony jest na trzy etapy: konkurs z wiedzy o ekologii, praktyczne zadanie dotyczące m.in. segregowania śmieci oraz zmagania sportowe z surowcami wtórnymi w roli głównej. Szkoła włącza się także w akcję poświęcone tematyce recyklingu, czego dowodem jest konkurs „eko – choinka”. Ideą konkursu było wykonanie choinki z materiałów recyklingowych oraz naturalnych, które po segregacji nie zanieczyszczą Ziemi. Ponadto, coroczne akcje Kasztanobrania, Sprzątania Ziemi oraz sadzenia żonkili w ramach zbiórki charytatywnej Pola Nadziei są trwale wpisane w kalendarz imprez szkolnych.  1. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Kusocińskiego w Zielonej Górze

Szkoła, której głównym priorytetem jest sport i sportowe osiągnięcia uczniów m.in. w akrobatyce, skokach na trampolinie, lekkoatletyce, pływaniu, piłce nożnej czy też koszykówce nie zostaje obojętna wobec zagadnienia ekologii i ochrony środowiska. Uczestniczy w wielu akcjach, których głównym celem jest edukacja ekologiczna swoich podopiecznych. W projekcie „Małe śledztwo w wielkiej sprawie” w ramach spektaklu ekologicznego kształtowała u uczniów prawidłowe nawyki ekologiczne, które dotyczyły m.in. recyklingu odpadów. Dzieci miały okazję powtórzyć zasady segregacji śmieci, a także samodzielnie podzielić je na scenie. Podobnie było podczas „Szkolnych lekcji ekologii”, z tą różnicą, że uczniowie zamiast spektaklu mieli do czynienia z Eko Rozrywką, czyli ekologicznie edukacyjnymi zabawami. Szkoła uczestniczyła także w międzyszkolnym świetlicowym konkursie przyrodniczym „Przygoda z Liściem” oraz w ekologicznych warsztatach m.in. „ Eko-Choinka” podsumowującej akcje poświątecznej zbiórki drzewek świątecznych. Szkoła systematycznie powadzi zbiórkę nakrętek, segreguje śmieci oraz uczestniczy w akcji Sprzątanie Świata.