Eko-zakręceni to ludzie, którzy zajmują się szeroko pojętą ekologią (ochrona środowiska, klimatu, prawa zwierząt, recykling i inne). Lubuska Gala Eko Pozytywnie Zakręconych ma być corocznym przedsięwzięciem, w którym docenimy postawy i działalność takich osób w województwie lubuskim oraz nagrodzimy je za ich pracę. Chcemy wzmacniać pozytywne postawy ekologiczne wśród młodego pokolenia lubuszan, tworzyć ” modę” na promowanie wśród młodzieży postaw sprzyjających trosce o środowisko. Lubuską Galę Eko Pozytywnie Zakręconych poprzedza konkurs skierowany do lubuskich uczniów oraz członków młodzieżowych grup angażujących się w działania proekologiczne na terenie województwa lubuskiego.

Na naszej stronie znajdziecie Regulamin Konkursu. Co ważne, w zakładce Laureaci Konkursu znajdziecie sylwetki wszystkich osób nagrodzonych. Chcemy w ten sposób promować postawy ekologiczne i pokazać tych ludzi całemu województwu. Zachęcamy do poznania lubuskich eko-aktywnych!

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych