Kronikarze lubuskich jezior to inicjatywa skierowana do eko-aktywnych szkolnych grup wolontariackich i ich opiekunów, działających na terenie województwa lubuskiego, które ulokowane są w bliskim otoczeniu jezior. 

Celem wszystkich podejmowanych przez eko-aktywne grupy wolontariackie działań jest wzrost upowszechnienia tematyki dotyczącej kwestii ochrony zasobów wodnych lubuskich jezior w społecznościach lokalnych.