Woda dla życia to projekt skierowany do eko-aktywnych grup wolontariackich i ich opiekunów, działających na terenie dolnego dorzecza Warty w województwie lubuskim, głównie w subregionie gorzowskim szczególnie narażonym na suszę i ubytek wody. W ramach troski o zasoby wodne w dolnym dorzeczu Warty eko-aktywne grupy wolontariackie tworzyły wodne inicjatywy, czyli eko-wioski, ekologiczne festyny, uczestniczyli w konsultacjach społecznych i w budowaniu dialogu z lubuskimi władzami oraz przeprowadzili pierwszy lubuski Kongres Woda dla Życia Celem wszystkich podejmowanych przez eko-aktywne grupy wolontariackie działań jest wzrost upowszechnienia tematyki dotyczącej kwestii ochrony zasobów wodnych w społecznościach lokalnych dolnego dorzecza Warty.

więcej na temat projektu Woda – nasze źródło życia na stronie Woda dla życia

Dofinansowaniu z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.